Všade samá angličtina

Posted by

Fascinuje aj vás, koľko rôznych cudzojazyčných výrazov sa nám pomaly vkradlo do spisovnej slovenčiny? Nepatrím k jazykovým puritánom, preto ma to nerozčuľuje, ani sa ich nezdráham používať. Len mi je niekedy ľúto príslušníkov staršej generácie, ktorí mnohokrát nepoznajú presný význam niektorých výrazov.

Hovorme občas jednoduchšie

Človek si to často ani neuvedomí, že namiesto na stretnutie chodí na míting, sobota a nedeľa sú skrátka víkend, v práci používa metódu brainstormingu a pri zariaďovaní bytu skoro vždy pomáha dizajnér. Minule som sa snažila svojej mame vysvetliť, že nemôžem prísť, pretože mám objednaný wellness pobyt . Chvíľu jej trvalo, kým sa odvážila opýtať, kam že to vlastne idem. Niekedy by preto nebolo na škodu vrátiť sa ku klasickej slovnej zásobe. Ušetrili by sme si zbytočné nedorozumenia.